Status-Skivehus-01.jpg

Status fra Gl. Skivehus

Der er nu kommet godt gang i bindingsværket efter en kunstpause, hvor arkæologerne fra Museum Salling har undersøgt gulvene i kælderen og under Lensmandsstuen. Her fandt man bl.a. rester fra et ildsted, syldsten og brokker fra et hus, der formodentligt har stået på stedet før man byggede det nuværende i 1719. Blandt brokkerne var der rester af røde vingetegl og kalkmalerier på lerklining, lidt af et særsyn.

Bindingsværket udføres i egetømmer med traditionelle tømmersamlinger. En del af bindingsværket udskiftes fuldstændigt, men hvor det er muligt, skarres der nyt tømmer i de eksisterende stolper. De udsatte steder er naturligvis i dårlig stand, f.eks. gennemstukne bjælketapper og fodtømmer, men det meste tømmer er friskt og genbruges selvfølgelig. Huset er en raffineret konstruktion, bemærk f.eks. den ekstra indvendige nagle i bindbjælkens tap, der også fastholdes af to udvendige kiler. Der fremkommer løbende farvelag, der ikke var tydelige før lagene blev pillet ned, f.eks. den fine røde farve fra 1700-tallet.

Bygningen har tidligere været fredet, men er i dag bevaringsværdig. Den middelalderlige kælder er fortsat fredet, derfor udføres arbejdet med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.