Saltum-Kirke-04.jpg

Kvadermurværk i Saltum Kirke

Saltum Kirke trænger til omfugning. Opgaven er at se på kirkens murværk, der flere steder er temmelig forfaldent. Det medfører en klatretur på hvælvene i kirkens tagrum og en undersøgelse med sonde i kvadermurene, for at registrere bagstøbningen inde i kassemurene. Vi kigger efter sætninger i murværket og påpeger årsager til de forhold, som giver problemer med revnedannelser og fugt i kirken. Det er lige spændende hver gang, vi får en ny kirkesag og starter dialogen med menighedsrådet!

Kirkerne er ikke fredede, men omfattet af loven om folkekirkens kirkebygninger, som sikrer at der ikke sker forringelser af kulturværdier knyttet til kirkerne. Der skal derfor tages særlige hensyn ved vedligeholdelsesarbejder på kirken og som regel søges tilladelse ved stiftet.

Saltum Kirke fik sin imponerende størrelse i slutningen af middelalderen, hvor man forhøjede murene og byggede hvælvinger. Indvendigt er der meget fine kalkmalerier – udvendigt et vældigt tårn med to store klokker. Vi har tidligere rådgivet ved udskiftning af kirkens gamle oliefyrede varmeanlæg, der nu kører på naturgas.