gl_skivehus_update-fra-byggepladsen.jpg

Restaurering af Gl. Skivehus – bindingsværket færdiggjort

Mens murerne kan tage en pause i frostvejret, har tømreren færdiggjort sit bindingsværk hele vejen rundt og er nu godt i gang med at genskabe taget i den oprindelige form med helvalmet gavl.

Det var et knokkelarbejde at tumle egetømmeret, men de er sluppet helt godt af sted med det. Fodtømmer og stolpebunde var generelt medtagne og er derfor skiftet overalt, mens de øverste dele var rimeligt intakte. Topremmen er skiftet flere steder, og hejsekvistens dårlige dele er rekonstruerede. Tovsnoningerne på kvistens gesimser sidder der endnu og venter på nænsom afrensning.

Inskriptionen over døren fra 1719, husets dåbsattest, er sat på sin gamle plads, og beder ydmygt om en lang levetid. Vi håber, at ønsket holder længe endnu.

“Anno 1719 lod Oberste Werner Parsbierg og Frue Christiana Barbara Rantzou byge disse tvende Huuse, O Gud lad din Englevagt give paa Denem Agt at Ild og Fiendehaand dem ikke skade kand.”