KIRKER & KULTURARV

Kirkens huse – Fredede og bevaringsværdige bygninger

Kirker og ældre bygninger er repræsentanter for erindringen i vores daglige liv. Derfor skal indgreb ske med udgangspunkt i de tekniske og arkitektoniske potentialer og begrænsninger, bygningen besidder.

Arbejdet med kirkens huse kræver særlige hensyn. Kirkerne er ikke fredede, men underlagt særlige regler. Det er ofte robuste huse, der har udviklet sig med skiftende tiders brug siden middelalderen. Nogle kan tåle omfattende indgreb, mens andre kan være sarte overfor små ændringer.

Vi begynder altid med menighedsrådenes og personalets ønsker til opgavens løsning, og indbyder myndigheder og kirkekonsulenter til sparring tidligt i opgaven. Målet er at finde balancen mellem menighedens ønsker, myndighedernes krav og kirkens tålegrænse.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde

Hent P+P´s kirkereferencer

Kirke og Kulturarvs referencer