Dybe_Kirke_registrering.jpg

Kulturarvsarkitekter på registrering

Når vi står over for at skulle restaurere en historisk bygning, er det vigtigt, at vi sætter os godt ind i forholdene på stedet og foretager en faglig vurdering af bygningens tilstand. Derfor er det essentielt med en detaljeret registrering, der screener stedet og den eksisterende bygnings iboende kvaliteter. Hvad findes på stedet og i hvilken tilstand er det? Hvordan og med hvilke materialer er det bygget? Hvad er stedets historie? Hvordan er stedets ånd?

Restaurering handler om grundighed og en særlig følsomhed over for kulturarven, men også en solid forståelse for byggeskik og det traditionelle håndværk. Arkitekterne fra vores kulturarvsafdeling har netop været i Dybe Kirke beliggende ved den jyske vestkyst for at måle op til stabilisering af kirkens klokke.

Klokken i Dybe Kirke er dateret og signeret 1624 af den københavnske støber Rudolf Borchardtsen. Efter sin indskrift at dømme synes klokken dog oprindeligt at være beregnet til Ishøj Kirke syd for København.