Augustenborg_Slot_registrering-scaled.jpg

Bygningsundersøgelser på Augustenborg Slot

En stor del af kulturarvsafdelingens arbejde består i at registrere og vurdere eksisterende forhold i fredede historiske bygninger. På Augustenborg Slot undersøger vi tage og tagværker på hovedfløjen, slotskirken og avlslængerne. Senest har vi registreret avlslængernes tage. Det medførte blandt andet en tur op i klokkespiret, hvor klokkerne fra 1767 stadig slår ufortrødent hvert kvarter.

I den næsten 250 år gamle slotskirke er der opsat stillads, så konservatorerne kan komme helt op under kirkens loft og lave registrering af inventarets malingslag og loftsstukken. Kirken er et rokokoværk af helt særlig karat, og den står stadig særdeles intakt siden opførelsen i 1776. Stukken er et kapitel for sig. Her skal gås forsigtigt til værks, når der skal anvises ny overfladebehandling på tøndehvælvets flader og de udkragede stukornamenter.

Tak for godt samarbejde med Marianne Petersen fra Akanthus Stenkonservering og farvekonservator Bent Jacobsen.