ARKITEKTUR

Empatisk arkitektur 

 

Arkitektur handler ikke blot om at tegne smukke bygninger, der forskønner det offentlige rum. Den handler også om at skabe rum til mennesker og til det private og sociale liv, der leves i og omkring bygningerne. For os skal et boligbyggeri være empatisk, ellers er det ikke et hjem, men blot et byggeri.

 

Når vi tegner boliger, bestræber vi os på at skabe kvalitetsarkitektur i form af indbydende og generøse byggerier, der er rare at opholde sig i. Vi sætter os ind i beboernes hverdag, lytter og mærker efter, hvad der skaber værdi for dem og højner deres livskvalitet. Det er ikke vores, men deres byggeri.

 

Vi ser det som en af vores fornemste opgaver at forene form og funktion med oplevelse og atmosfære. Vi tænker empatisk og i helheder. Derfor har vi allerede tidligt i en skitseringsfase fokus på orientering og stemning i bygningen, indeklima, lysindfald, akustik og andre essentielle forhold for beboerens hverdagsliv og deres oplevelse.

 

Empatisk arkitektur skal være kontekstuel og handler om at mærke efter og have føling med stedet, hvor der bygges. Omgivelsernes karakter og særlige historie skal respekteres og tænkes med, når vi skaber arkitektur. Vi foretrækker derfor at tilpasse vores arkitektur gennem en empatisk dialog med stedets iboende kvaliteter frem for at skabe byggeri, der råber.

Læs mere
Anebjerg_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-21
Den Kongelige Køkkenhave

Ærlig arkitektur 

 

Vi går altid kreativt til et nyt byggeprojekt, men den arkitektoniske idé må aldrig skygge for funktionaliteten, den gode planløsning og de rigtige materialevalg. For os handler det om at skabe bygningsværker, der er bygget ordentligt og fungerer. Bygninger, der viser sig ærligt frem og står ved, hvad de er.

Vi bestræber os altid på, at materialerne kommer mest muligt til sin ret, og intet er pakket ind eller gemt væk. Den byggetekniske kvalitet er tydelig i vores byggerier, og bygningens konstruktioner er altid forsøgt fremhævet i det omfang, projektet tillader det, og det skaber værdi for byggeriet som helhed. Den ærlige arkitektur er aflæselig.

 

For os skal arkitektur være ærlig forstået som enkle og solide byggerier, der fokuserer på konstruktion og funktion i lige så høj grad som form og æstetik. Vi ser noget smukt, noget æstetisk, i denne ærlighed i et byggeri. Der skal være en klar sammenhæng mellem bygningens udtryk og dens indre logik og funktion. Det synes vi er mest ærligt.

Ærligheden i vores arkitektur kan også aflæses i, hvilke materialer, vi ynder at gøre brug af, og ikke mindst hvor og hvordan vi gør brug af dem. Traditionelle byggematerialer som tegl, træ og mursten skal anvendes til det, de oprindeligt er tænkt til, og ikke forsøge at imitere noget andet.

Læs mere

Robust arkitektur 

 

Vi bygger robust arkitektur, som er opført på skuldrene af skandinavisk byggetradition og med respekt for det gode håndværk. Det er byggeri, som er konstrueret efter velafprøvede, sikre byggeteknikker og dermed bygget solidt og med de rigtige løsninger, så det holder mange år ud i fremtiden.

 

Robust arkitektur er bygget af gode materialer, der ældes smukt og er modstandsdygtige over for hverdagens slid og fremtidens klimaudfordringer. Materialernes kvalitet og patinering skaber et karakterfuldt byggeri, folk passer på, og som vil stå mange år frem over. Robust byggeri er langtidsholdbart – både æstetisk og materielt.

 

For os er robust arkitektur tilpasningsdygtigt og dermed i stand til at imødegå en foranderlig verden, der hele tiden stiller nye krav til byggeriers funktion og drift. Det fremtidssikrede byggeri skal være klart og defineret i sin struktur uden at være låst i sine funktioner eller sin konstruktion. Vi skaber en arkitektur, der er robust i sin enkle æstetik og løsrevet fra tidstypiske tendenser og modeluner.

 

Vi stiller os altid spørgsmålet: Er bygningen robust nok til at kunne indrettes til nye funktioner i fremtiden, eller bliver den funktionelt udtjent inden for en kort årrække? Hvis vi vil tænke langsigtet og bæredygtigt, skal vi tænke vores arkitektur robust. De bedste huse bliver altid stående. 

Læs mere
Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-68
Frueløkke blokke_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi_04

Ansvarlig arkitektur 

 

Ansvarlighed er essentielt i ethvert samarbejde. Når vi går til en byggeopgave, påtager vi os som det mest naturlige et stort ansvar for, at processen forløber bedst muligt. Sammen med bygherre lægger vi en gennemtænkt plan for byggeriet og bestræber os på altid at skabe en stærk, tillidsfuld relation. Som kunde kan du stole på, at vi holder, hvad vi lover, og løser problemerne ansvarligt gennem konstruktiv dialog og målrettet håndtering.

Vi ved, at det, vi tegner, også skal bygges. Som arkitekter har vi et ansvar i alle faser af en byggeproces, men ansvarligheden strækker sig også ind i bygningens efterliv, hvor tegningerne er afleveret, og bygningen er opført. Vi bliver, efter den sidste sten er lagt. Det synes vi er mest ansvarligt.

 

Som arkitekter har vi en forpligtelse til at bygge ansvarligt både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Når vi starter et projekt op, er det vigtigt, vi stiller de rigtige spørgsmål og har en langsigtet vision for et byggeri – hvilken social betydning har det eksempelvis for lokalsamfundet og beboerne? Er boligerne til at betale? Og hvilket fodaftryk vil de sætte på klimaet over tid?

Ansvarligt byggeri er bæredygtigt byggeri. Når vi skaber arkitektur, undersøger vi altid, hvilke bæredygtighedspotentialer der er i et byggeri vurderet ud fra en helhedsvurdering. Vi går derefter i dialog med bygherre, diskuterer mulighederne og sætter sammen et mål for bæredygtigheden i byggeriet. Når vi bygger, har vi et fælles ansvar for at skabe en bygning med en bæredygtig fremtid.

Læs mere