Klokkelyngen_04.jpg

Almene boliger i Klokkelyngen

Vi er glade for, at vi nu kan løfte sløret for vores nye samarbejde med Aars  boligforening. Sammen udvikler vi en ny afdeling i et naturskønt område i udkanten af Aars by der skal rumme 54 almene boliger. 

Afd. 55 Klokkelyngen er en boligbebyggelse med 54 familievenlige almene boliger, fordelt på dobbelthuse med egen have og carport samt lejligheder og rækkehuse i 2 etager.
Vi har haft fokus på at imødekomme bygherres ønske om at opføre et tidssvarende og robust byggeri med minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig skabes et grønt og attraktivt boligområde, hvor bebyggelsens placering naturligt følger det skrånende terræn og danner ramme omkring grønne rekreative fællesarealer.

Et projekt mere i vores portefølje af boligprojekter udviklet for almene boligforeninger.

Link til Aarsboligforening